Suomen Lontoon instituutti

Suomen Lontoon instituutti on Lontoossa sijaitseva yksityinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Tehtävämme on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä tukea myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Rohkaisemme poikkitieteellistä ja rajoja rikkovaa yhteistyötä luomalla uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

Suomen Lontoon instituutin tehtävänä on Suomen tunnettuuden sekä kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuuden lisääminen Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Tavoitteen saavuttamiseksi instituutti löytää ne ajankohtaiset ideat ja muutostekijät, jotka mahdollistavat positiivisen yhteiskunnallisen kehityksen. Instituutti haastaa rohkeasti sidosryhmiään kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tekoihin.

Suomen Lontoon instituutti tekee suomalaista kulttuuria ja tiedettä tunnetuksi vahvistamalla pitkäjänteisesti yhteistyöverkostoja ja saattamalla toimijoita yhteen Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Instituutti edistää kansainvälisten tieteen ja kulttuurin ammattilaisten asiantuntemuksen hyödyntämistä myös Suomessa.

Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide ja kulttuuri sekä yhteiskunta ja kulttuuri

Taide- ja kulttuuriohjelman tehtävänä on tunnistaa taiteen kentältä uusia teemoja, tapahtumia, yhteisöjä ja yksilöitä ja toimia uusien, yllättävien yhteistyömuotojen moottorina. Ohjelman pääpainopistealueina ovat nykytaide, design, nykysirkus ja elokuva. Yhteiskunta- ja kulttuuriohjelma nostaa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä, kuten koulutus ja oppiminen, tasa-arvo sekä avoin tieto.

Suomen Lontoon instituutti huolehtii kulttuuperinnöstä digitaalisella aikakaudella

Suomen Lontoon instituutti edistää tiedon avoimuutta ja saavutettavuutta sekä kulttuuriperinnöstä huolehtimista myös digitaalisella aikakaudella. Nopeasti sähköistyneessä maailmassa kulttuuriperinnön luotettava pitkäaikaissäilytys on yhä tärkeämpää. Tarina kahdesta maasta -verkkogalleria jatkaa Suomen Lontoon instituutin työtä avoimen tiedon parissa. Toimijoiden välinen laaja yhteistyö luo uusia verkostoja ja kumppanuuksia digitaalisen aineistonhallinnan kentällä ja syventää suomalais-britannialaista alan yhteistyötä.

Lue lisää > Suomen Lontoon instituutti

 

Etusivulle