Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto sekä yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista. Kansalliskirjasto vastaa Suomen kansallisen julkaisuperinnön ja ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamisesta, tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta.

Kansalliskirjaston tehtävinä on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi Kansalliskirjasto vastaa kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetussa laissa (1433/2007) mainituista tehtävistä. Kansalliskirjasto tallettaa yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kotimaisen julkaisutuotannon tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Lue lisää > Kansalliskirjasto

Kumppanin muistoja:
Kansalliskirjasto

Näytä lisää