Kansallisarkisto

Kansallisarkisto säilyttää asiakirjallista kulttuuriperintöä.

Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden varmistamiseksi sekä käytön edistämiseksi on Kansallisarkisto. Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilyminen. Kansallisarkisto toimii viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena. Se myös edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta sekä kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä.

Kansallisarkisto hankkii näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osallistuu yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan harjoittajien kanssa. Lisäksi Kansallisarkisto toimii asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista kulttuuria sekä hoitaa muut sille lainsäädännössä säädetyt tehtävät.

Joulupukin arkisto

Tarina Kahdesta Maasta -verkkogalleriassa julkaistaan joulun alla kokoelma brittilasten kirjeitä joulupukille. Joulun jälkeen joulupukille lähetetyt kirjeet kootaan ja niistä osa säilytetään Oulun maakunta-arkistossa, joka on osa Kansallisarkistoa. Kirjeet tarjoavat ikkunan lasten elämään eri maissa eri aikoina ja ovat siten arvokasta ja suurimmaksi osaksi myös iloista ja hellyttävää historia-aineistoa.

Kansallisarkiston Oulun toimipaikassa säilytettävä Joulupukin arkisto sisältää otannan Joulupukille Rovaniemelle Napapiirin postikonttoriin ympäri maailmaa vuosittain saapuneista kirjeistä ja postikorteista. Kaikista saapuneista kirjeistä tehdään pääpostikonttorissa vuosittain otanta siinä suhteessa, kuin jokaisesta maasta on saapunut kirjeitä. Ensimmäinen otantavuosi on 1997, jolloin kirjeitä saapui postikonttoriin n. 700 000 kappaletta.  Vuoden 2015 aineiston siirron jälkeen talletettua aineistoa on yhteensä 25,50 hyllymetriä.

Kirjeissä lapset kertovat elämästään, maastaan ja toiveistaan ja kyselevät Joulupukista, tontuista ja Joulupukin poroista. Kirjeet antavat kuvan Joulupukille osoitettujen lahjatoivomusten, mutta myös muiden toiveiden kirjosta. Niiden perusteella voi vertailla eri maanosissa ja valtioissa asuvien lasten elämään, kokemuksiin ja jopa heidän kotimaidensa historiaan tai poliittiseen tilanteeseen liittyviä tuntemuksia ja toiveita. Useimmiten kirjeet ovat kuitenkin hauskaa, värikkäin piirroksin kuvitettua luettavaa ja toisinaan lapset ovat liittäneet niihin valokuvia itsestään ja perheistään. Ahkerimmin Joulupukille on kirjoitettu Suomen lisäksi Englannista, Japanista, Italiasta, Ranskasta, Liettuasta ja Puolasta.

Lue lisää > Kansallisarkisto

Kumppanin muistoja:
Kansallisarkisto

Näytä lisää